Евроазия Улан - родословная:

Евроазия Латыйф Хан

 

 Хоссар Кара Келе Хоссар
Кара Келе Эл
Милана Шилеле Кара Келе Кильхан
Шилеле Малика Звезда Армении
Галсан Аян для Евроазии Шилеле Менек-2 Кара Келе Варвар
Б-Накот
Баркча Мирза
Кахира